تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1401/03/01

تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
در پاسخ به درخواست های پژوهشگرا ارجمند آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه های " چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" و "سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت " تا ساعت 24 روز یکشنبه 2 خردادماه 1401 تمدید شد. تا ساعت 24 روز یکشنبه 2 خردادماه 1401 تمدید شد.

نحوه ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها:
ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود،سپس بر روی ثبت خدمات کلیک کنید.   ابتدا نوع ثبت نام را انتخاب و در صورتی که بیش از یک مقاله به کنفرانس ارسال کرده اید، مقالات مورد نظر را با زدن علامت تیک بر روی مربع جلوی عنوان مقاله انتخاب کنید، در بخش خدمات ویژه هزینه پست الزامی و انتخاب سایر خدمات ذکر شده در بخش خدمات ویژه مانند گواهی نامه بین المللی Oxford  Cert Universal و کارگاه های آموزشی اختیاری می باشند.
پس از تایید خدمات مورد نظر و مشخص شدن مبلغ پرداختی، برای پرداخت هزینه ها به یکی از روش های زیر اقدام به پرداخت نمایند:

روش های پرداخت تعرفه ها:
روش پرداخت کارت به کارت ( از طریق اپلیکیشن پرداخت یا از طریق دستگاه خودپرداز): واریز به شماره کارت 6037991899666907  به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر. سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.  
روش پرداخت به شماره حساب:  واریز به حساب شماره 0109503991009 بانک ملی شعبه لاله تهران( شهید قاسم سلیمانی)  کد 702 به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.

▫️شماره تماس دبيرخانه 02146131588